Regulamin klubu

REGULAMIN KLUBU

MUKS UNIA WARSZAWA

 

pkt. 1

 Zawodnicy zobowiązani są godnie reprezentować barwy klubowe zarówno na obiekcie sportowym, jak i w życiu codziennym.

pkt. 2

 Zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia swoich umiejętności sportowych oraz wiedzy szkolnej

a) w przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce szkolnej Trener koordynator na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodników w prawach członkowskich, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

pkt. 3

 Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego na którym odbywają się zawody.

pkt. 4

 Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, a także rodzicom zawodników na 30 minut przed rozpoczęciem meczu ligowego oraz bezpośrednio po meczu ligowym.

pkt. 5

 Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.

a) zawodnik, który w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, nie może być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe.

b) zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 10 minut przed  rozpoczęciem treningu.

pkt.6

 Sprzęt, który zawodnik otrzymuje jest własnością Akademii i powinien być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w Akademii sprzęt należy zwrócić trenerowi prowadzącemu (z wyjątkiem sprzętu za który rodzic poniósł całkowity koszt zakupu).

pkt.7

 Podczas meczów i treningów prosimy rodziców, opiekunów o kulturalne zachowanie. Nie podpowiadanie zawodnikom (od tego jest trener).

pkt.8

 Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia klubowe obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

pkt. 9

Zawodników obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów gazowanych. Powyższy zakaz obowiązuje bezpośrednio przed, w trakcie oraz bezpośrednio po treningach i meczach, a także podczas wyjazdów (turnieje, obozy) organizowanych przez klub.

pkt. 10

Każda nieusprawiedliwiona nieobecność zawodnika na meczu ligowym lub sparingowym może być karana czasowym zawieszeniem na okres od 1 do 3 tygodni. W trakcie zawieszenia zawodnik będzie mógł brać udział w treningach, jednak nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecze.

pkt.11

Samowolne podjęcie treningów (bez zgody Zarządu Klubu) w innym klubie, może skutkować zawieszeniem zawodnika w prawach członkowskich naszego klubu na okres 1-12 miesięcy. W takim przypadku sprawa będzie kierowana do Mazowieckiego Zwiazku Piłki Nożnej celem dalszych wyjasnień

pkt. 12

Czasowe zawieszenie zawodnika w prawach członkowskich nie zwalnia go z opłacania składki zawodniczej

Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z klubu.

 

Wszelkie uwagi lub propozycje proszę kierować na piśmie do Zarządu Klubu

Projekt wykonała firma Media ISQ - Projektowanie Stron Internetowych

Zamknij Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.